Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

82-300 Elbląg ul. Pułaskiego 1
tel. 55 629 09 90
fax 55 611 21 80
Godziny pracy od poniedziałku do piątku: 7:15 – 15:15
Kierownik Zespołu - Katarzyna Ratkowska
e-mail: ozss@elblag.so.gov.pl


Zakres czynności:

  • sporządzania na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
  • prowadzenia na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
  • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, Zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może sporządzić opinie dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości.

 

Rejestr zmian dla: Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2019-01-31
Publikacja w dniu:
2019-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wytworzył:
Anna Trocka
Opublikował:
Mariusz Kokłowski
Dokument z dnia:
2017-06-06
Publikacja w dniu:
2017-06-06
Opis zmiany:
b/d